17 maj 2017

Vitsippa


Vitsippan heter Anemone nemorosa på latin. Den syns på våren och blommar oftast i april och maj, men ibland kan man se den ännu i juni. Den blir ungefär 10–20 cm hög och har en stjärnformad vit blomma som blir 2–4 cm bred. Blomman har vanligen 6–8 blad. 
Vitsippan trivs på fuktiga, näringsrika och skuggiga platser, till exempel i skogar, lundar, lövängar och i dikeskanter. Vitsippan blommar i hela Norden och i stora delar av Europa. Vitsippans blommor är bara öppna på dagen och drar sedan ihop sig till natten.


Till exempel på en sådan här plats skulle vitsippan trivas!


Vitsippan är Nylands landskapsblomma och den är fridlyst i Uleåborgs och Lapplands län. Viktigt att komma ihåg är att vitsippan är giftig, trots att den är så liten och nätt!