17 maj 2017

Rysk blåstjärna


Den ryska blåstjärnan har en lila- eller blåfärgad blomma med 6 stycken blad. Den blir 15–25 cm hög och varje blomma har 3–5 avlånga gröna blad. Den ryska blåstjärnan blommar vanligtvis från maj–juni, men kan ibland synas redan i april.
Du kan hitta den ryska blåstjärnan i parker, i buskar, vid vägkanten, i trädgårdar eller i lövskog. Trots sitt namn kommer den egentligen från västra Asiens skogar. På latin heter blomman är Scilla siberica
Trots att den ryska blåstjärnan är liten och söt är det viktigt att komma ihåg att den är giftig. Visste ni att man till och med har tillverkat råttgift av den?